WINTPOWER-e hoş geldiňiz

KOMPANI .A

25

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Fujian welaýatynyň paýtagty Hytaý Fuzhou şäherinde ýerleşýän Wintpower Technology Co., Ltd. dizel generator toplumyny we elektrik enjamlaryny professional öndüriji we eksport ediji.Döwrebaplaşdyrylan önümçilik desgasy we hünärmen tehniki topary bilen önümlerimiz halkara hil ülňülerine we sanitariýa standartlaryna laýyk gelýär, önümlerimizi Günorta Amerika, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa we Afrika ýaly 60-dan gowrak ýurda eksport etdik.Tehnologiýanyň gowulaşmagyny kepillendirmek üçin Europeewropadan ösen önümçilik tehnologiýalaryny aldyk we ösen önümçilik enjamlaryny we synag gurallaryny ulandyk.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Dizel öndürýän toplumlar, gara başlangyç elektrik bekedi, paralel ulgam, sinhron generatorlar, sinhronlaşdyryjy generator ulgamy, göçme generator, ykjam yşyk diňi, suw nasos generatory, tirkeg ýaly elektrik enjamlary tehnikasynyň dizaýnyna, öndürilmegine we hyzmatyna üns berýäris. görnüşli generator, ses geçirmeýän generator, super sessiz generator, konteýner görnüşli generator, ATS, awtomatiki wyklýuçatel ulgamy, AMF funksiýa generatory, senagat generatory, senagat garaşma elektrik bekedi, ýaşaýyş ümsüm genseti.
WINTPOWER ISO9001, ISO14001, CE şahadatnamasy we ş.m.

“Cummins” hereketlendirijisi, “Perkins” hereketlendirijisi, “Volvo” hereketlendirijisi, “Deutz” hereketlendirijisi, “Mitsubishi” hereketlendirijisi, Kubota, Yanmar, Doosan, Stamford alternatiwasy, “Leroy Somer”, Marafon ýaly marka kärhanalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk, dizel generatorynyň görnüşlerini ösdürdik. Adaty açyk görnüşli generator toplumlary, konteýner generator toplumlary, deňiz generator toplumlary, ýokary woltly generator toplumlary, ykjam elektrik stansiýalary, ýeňil diň, dizel kebşirleýiş enjamy, dizel suw nasosy generatory, dolandyryş ulgamy, sinhronlaşdyryş ulgamy we dwigatel ätiýaçlygy ýaly 5Kva-dan 3000Kva çenli bölekleri.Önümleriň ýokary hilli, sagdyn ülňüler we howpsuzlyk amallary, hil, hyzmat we howpsuzlyk biziň ynanjymyzdan ugur alyp, çalt abraý bilen ösýäris we bazarda meşhur bolýarys.

HGFIUYU

KJHGKLJ

BNBYYTU

VBNTRYURT

WT seriýaly awtomatiki dolandyryş moduly, şol sanda genset uzakdan dolandyryş ulgamy we genset uzakdan gözegçilik ulgamy esasy önümlerimiziň biri, müşderä uzakdan dolandyryş generatorynyň işiniň ägirt uly potensial bazardygyna düşünmegine kömek etdi, senagat generatory, täjirçilik ulanyş generatory , myhmanhana, zawod, ofis binasy we mekdep ýaly köp ýagdaýlarda genset ulanyp, kärende generatory we jaý.Çözüwde ökde, Müşderi üçin jogapkär, iş teoriýamyz hökmünde Win-Win.