WINTPOWER-e hoş geldiňiz

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1.Jeneratorlaryň kuwwat diapazony näçe?

Jogap: 5kva ~ 3000kva aralygy teklip edip bileris.

2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Jogap: Umuman, 15-3-de iberip bileris5birnäçe günden soňtertibi tassyklamak.

3. Tölegiňiz näme?

Jogap: T / T 30% öňünden kabul edip bileris, galyndy 70% iberilmezden ýa-da göz öňünde tutulanda L / C tölener.Someöne käbir ýörite taslama we ýörite sargyt esasynda töleg elementinde goldaw edip bileris.

4. Kepillik näme?

Öňki zawod senesinden bir ýyl ýa-da 1000 sagat (haýsysyna ýetenine görä)

5. MOQ näme?

Jogap: Elektrik generatory MOQ 1 toplumy kabul edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?