WINTPOWER-e hoş geldiňiz

Generator dolandyryjy generator dolandyryş moduly Genset dolandyryş paneli

Generator dolandyryjy generator dolandyryş moduly Genset dolandyryş paneli

Çalt maglumatlar:

ComAp AMF20
ComAp AMF25
DEEPSEA7320
DEEPSEA8610
Awtostart dolandyryjy
Uzakdan dolandyryş generatory
DKG309
DKG509
GU620A
GU631A
HMI220
HMI211
PCC1302


Önümiň jikme-jigi

DEEPSEA seriýaly dolandyryjy

DATACOM seriýaly dolandyryjy

GYSGAÇA GÜERJI buýruk

DEIF seriýaly dolandyryjy

WINTPOWER Uzakdan dolandyryş

Smartgen seriýaly dolandyryjy

Haryt bellikleri

“ComAp” seriýaly dolandyryjy
Haryt Model Görnüş. Dolandyryjy maglumat tablisasy
1 IL-9 AMF dolandyryjy AMF magistral kesgitlemesi (MRS-i üýtgedip biler), USB, CAN, tizlik datçigini kesgitlemek, 6 giriş we 6 çykyş, 3 analog mukdar, goşa ýygylykly kommutasiýa gorag sazlamalary, taryh ýazgylary, ýapylýan / öçürilen sazlamalar, köp dilli, giňeldilip bilinýän, goldaw USB güýç sazlamasy ýok
2 IL3-MRS11 MRS gözegçilik ediji Özbaşdak başlamak, CAN, USB, tizlik datçigi, 6 giriş we 6 çykyş, 3 analog giriş, goşa ýygylygy kommutasiýa gorag sazlamalary, taryh ýazgylary, köp dilli, goşa giňeltmek, gurlan PLC, USB-de güýç sazlamasy ýok
3 IL3-MRS16 MRS gözegçilik ediji Özbaşdak başlamak, CAN, USB, tizlik datçigi, 7 giriş we 7 çykyş, 4 analog giriş, goşa ýygylykly kommutasiýa gorag sazlamalary, taryh ýazgylary, köp dilli, goşa giňeltmek, gurlan PLC, USB-de güýç sazlamasy ýok  iuy
4 IL3-AMF20 AMF dolandyryjy AMF setini kesgitlemek (MRS açyp bolýar), CAN, USB, 3 taraplaýyn analog, tizlik datçigi, 7-den 7-e çenli, iki ýygylykly kommutasiýa gorag sazlamalary, taryh, köp dilli, goşa giňeltmek, gurlan PLC, goldaw Kuwwatsyz USB guruň  Hfgd
5 IL3-AMF25 AMF dolandyryjy AMF magistral kesgitlemesi (MRS-ni üýtgedip biler), CAN, USB, tizlik datçigi, 8 giriş we 8 çykyş, 4 analog mukdar, goşa ýygylykly kommutasiýa gorag sazlamalary, taryh ýazgylary, köp dilli, goşa giňeltmek, gurlan PLC, USB-ni goldaýar güýçsiz guruň  hgfdh
6 CM-GPRS simsiz internet moduly 2.5G ykjam antenna (3-nji nesil)
7 CM-RS232-485 RS232-485 daşarky kartoçka 232 we 485 goşa kanal kartoçkasy (3-nji nesil)
8 CM-4G-GPS simsiz internet moduly 4G / GPS kartoçkasy (CM-LTE / GPS) (3-nji nesil)
9 EM-BIO8-EFCP daşarky kartoçka 8 kanally ikilik we ýer toguny goramak (3-nji nesil)
10 4G / LTE we GPS antennasy 4G-GPS 4G-GPS goşa antenna (nurbat kesgitlenen, sargyt belgisi: OT1A4GGPSCX) (3-nji nesil)
11 Nano MRS 3 Nano 3 dolandyryjy Özbaşdak işe başlamak, CAN, USB, 3 fazaly naprýa .eniýe, 3 fazaly tok, 6-dan 5-i, toksyz USB-ni goldaýar
12 IN-NT PLUS nano plus Dolandyryjy AMF magistrallary kesgitlemek, CAN, USB, 2 fazaly bir fazaly tok kesgitlemesi, 6-dan 5-i U-ny goldaýar
13 GAZET 4 × 405 NANO seriýasy GASKET
14 IG200 esasy sinhronlaşdyryjy gözegçilik Aloneeke-täk gözenege birikdirilen, köp maşyn paralel, CAN, goşa USB interfeýsi (1 kanaly göçürip we sazlap bolýar) gurnalan, gurlan PLC, elektron çökmegi goldaýan we dürli marka gözegçilik edijileri bilen parallel, 8 giriş we 8 çykyş, analog 4 kanal, toplumlaýyn sazlamak Çalt naprýa .eniýäni kadalaşdyrmak, taryh ýazgysy, USB-de güýç sazlamasy ýok
15 IG500 sinhronlaşdyryş gözegçiligi täzelendi Machineeke maşynly tor bilen birikdirilen, köp maşynly paralel birikme gurlup bilner, CAN, goşa USB interfeýsi (1 kanal göçürip we sazlap bolýar), gurlan PLC, dürli marka gözegçilik edijileri bilen paralel bolmak üçin elektron çyzgy goldawy, 8 giriş we 8 çykyş, 4 analog kanal, integrirlenen Tizlik we naprýa regulationeniýäni sazlamak, taryh ýazgysy, USB-de güýç sazlamasy, 4 analog mukdar, integral tizlik we naprýa regulationeniýäni sazlamak
, Taryh ýazgysy, 5 dýuým reňkli ekran, elektrik parametriniň egrisini gönüden-göni görkezip biler, USB sazlamasyny goldaýar
16 IG-NTC-BB IG-NT Ethernet interfeýsi bilen gara guty IG-NTC (görkezilmezden IG-NTC-GC modul funksiýasyna deňdir)
17 INTELIVISION 5 5 dýuým displeý 5 dýuým ekran reňkli ekran, ulanyjy kesgitlän interfeýs
18 IG-NTC GC sinhronlaşdyryjy gözegçilik we tok sinhron Paralel we gözenege bagly esasy modul, CAN, USB interfeýsi, gurlan PLC, 12 giriş we 12 çykyş, 3 analog mukdar, taryhy ýazgylar, öz-özüne degişli R232 * 2 ýol, R485 * 2 ýol, häzirki kesgitleme goldaw gatnaşygy 1, gatnaşygy 5 saýlamak
19 IG-NTC-GC-MINT + sinhronlaşdyryjy gözegçilik we tok sinhron -Eke-täk gözenekli, köp birlikli parallel (toplum), CAN, USB interfeýsi, gurlan PLC, 12 giriş we 12 çykyş, 3 analog mukdar, taryhy ýazgylar, gurlan R232 * 2, R485 * 2, häzirki kesgitleme goldaw gatnaşygy 1, IGS-NT-LSM + PMS, IG-AVRI, AVRI, TRANS ýaly 5-den saýlaň  hfgdhuj
20 AMF9 AMF dolandyryjy Machineeke maşyn özbaşdak başlamak, 6 giriş we 6 çykyş, 3 analog mukdar, 3 faza naprýa andeniýe we 3 faza tok kesgitlemesi, ýalňyş ýazgy, goşa ýygylygy kommutasiýa gorag sazlamasy, giňeldilip bilner  hgjh
21 IL-NT MRS10 MRS gözegçilik ediji Machineeke maşyn özbaşdak başlamak, 6 giriş we 6 çykyş, 3 analog mukdar, 3 faza naprýa andeniýe we 3 faza tok kesgitlemesi, ýalňyş ýazgy, goşa ýygylygy kommutasiýa gorag sazlamasy, giňeldilip bilner  jhgfjh
22 IL-NT MRS16 MRS gözegçilik ediji Machineeke maşyn özbaşdak işe başlaýar, 6-dan 6-sy, 3 sany analog mukdar, 3 fazaly naprýa andeniýe we 3 fazaly tok kesgitlemesi, taryh ýazgysy
, Iki ýygylykly kommutasiýa gorag sazlamalary, wagt ýüklemesi, giňeldilip bilner
 jkuyio
23 IL-NT AMF20 AMF dolandyryjy AMF magistral kesgitlemesi (MRS üýtgedilip bilner), 7 giriş we 7 çykyş, 3 analog mukdar, 3 faza naprýa andeniýe we 3 fazaly tok kesgitlemesi, ýalňyş ýazgy, goşa ýygylyk kommutasiýa gorag sazlamalary, giňeldilip bilner
24 IL-NT AMF25 AMF dolandyryjy AMF setini kesgitlemek (MRS-ni üýtgedip biler), CAN, 7 giriş we 7 çykyş, 3 analog mukdar, 3 faza naprýa andeniýe we 3 fazaly tok kesgitlemesi, taryh ýazgysy, goşa ýygylykly wyklýuçatel gorag sazlamasy, giňeldilip bilner
25 IL-NT-RS232 232 daşarky kartoçka IL-NT 232 giňeltmek kartasy (2-nji nesil)
26 IL-NT-RS232-485 232 we 485 daşarky kartoçka IL-NT 232 we 485 goşa kanal kartasy (2-nji nesil)
27 IL-NT-S-USB USB kart IL-NT USB giňeltmek kartasy (2-nji nesil)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • DEEPSEA seriýaly dolandyryjy
  Haryt Model Görnüş. Dolandyryjy maglumat tablisasy
  1 DSE702 Awto başlangyç dolandyryjy
  El bilen başlangyç gözegçilik ediji
  Açar başlangyç dolandyryjy
  Duýduryş yglan LED görkezijileri PCT tassyklandy (Russiýa we GDA ýurtlary) UL IP55 tassyklady  jghjf
  2 DSE3110 Awto başlangyç dolandyryjy Generator Breaker Dolandyryş Giriş konfigurasiýasy Çykyş konfigurasiýasy
  Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw
  UL sanawlaşdyrylan PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilner
  Elektron dwigateli IP65 görkezijileri
   uuiyu
  3 DSE6120 Awto başlangyç gözegçilik ediji AMF funksiýasy Generator döwüjiniň dolandyryş giriş konfigurasiýasy
  Çykyş konfigurasiýasy Naprýa .eniýäni ölçemek
  Duýduryş yglan edilmegi Köp dilli UL sanawda
  PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilner
  Elektron dwigateli häzirki ölçegi LED görkezijileri bilen üpjün edýär
  Waka gündeligi IP65
   mnbj
  4 DSE5110 / DSE5120 Awto başlangyç gözegçilik ediji AMF funksiýasy Generator döwüjiniň dolandyryş giriş konfigurasiýasy
  Çykyş konfigurasiýasy Wolt ölçegi Duýduryş yglan
  Köp dilli goldaw UL sanawda PCT tassyklandy (Russiýa we GDA ýurtlary)
  Kompýuter düzülip bilinýän Elektron dwigateli LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi IP55
   iyu
  5 DSE7310 / DSE7320 MKII Awto başlangyç gözegçilik ediji AMF funksiýasy Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron hereketlendirijisi
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli IP65
   uyiuo
  6 DSE5510 / DSE5520 Awto başlangyç kontrolleýjisi AMF funksiýasy Sinhronizasiýa gözegçiligi Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron hereketlendirijisi
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli goşmaça sinhronlaşdyrma we paralel operasiýany üpjün edýär adük paýlaşmak ukyby IP65
   khjhjo
  7 DSE8610 MKII Awto başlangyç kontrolleýjisi AMF funksiýasy Sinhronizasiýa gözegçiligi Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron dwigateli
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli goşmaça sinhronlaşdyrma we paralel operasiýany üpjün edýär adük paýlaşmak ukyby IP65
   lhjio
  DATACOM seriýaly dolandyryjy
  Haryt Model Görnüş. Dolandyryjy maglumat tablisasy
  1 DATACOM DKG309 Awto başlangyç gözegçilik ediji AMF funksiýasy Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron hereketlendirijisi
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli IP65
   vbuytu
  2 DATACOM DKG507 Awto başlangyç gözegçilik ediji AMF funksiýasy Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron hereketlendirijisi
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli IP65
   hvcnb
  2 DATACOM DKG509 Awto başlangyç gözegçilik ediji AMF funksiýasy Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron hereketlendirijisi
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli IP65
   vbuytu
  CUMMINS POWER COMMAND seriýaly dolandyryjy
  Haryt Model Görnüş. Dolandyryjy maglumat tablisasy
  1 Güýç buýrugy gözegçisi HMI211 Awto başlangyç gözegçilik ediji AMF funksiýasy Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron hereketlendirijisi
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli IP65
   jghfkjh
  2 Güýç buýrugy gözegçisi HMI220 Awto başlangyç kontrolleýjisi AMF funksiýasy Sinhronizasiýa gözegçiligi Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron dwigateli
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli goşmaça sinhronlaşdyrma we paralel operasiýany üpjün edýär adük paýlaşmak ukyby IP65
   jghln
  3 POWER COMMAND Karty PCC1302
  Güýç buýrugy geňeşi PCC1302
  Awto başlangyç kontrolleýjisi AMF funksiýasy Sinhronizasiýa gözegçiligi Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron dwigateli
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli goşmaça sinhronlaşdyrma we paralel operasiýany üpjün edýär adük paýlaşmak ukyby IP65
   jhgfiu
  DEIF seriýaly dolandyryjy
  Haryt Model Görnüş. Dolandyryjy maglumat tablisasy
  1 DEIF gözegçilik ediji SGC420
  DEIF gözegçilik ediji SGC421
  Awto başlangyç gözegçilik ediji AMF funksiýasy Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron hereketlendirijisi
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli IP65
   jgjhg
  2 DEIF gözegçilik ediji AGC150 Awto başlangyç kontrolleýjisi AMF funksiýasy Sinhronizasiýa gözegçiligi Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron dwigateli
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli goşmaça sinhronlaşdyrma we paralel operasiýany üpjün edýär adük paýlaşmak ukyby IP65
   vcbuty
  WINTPOWER Uzakdan dolandyryş seriýasy dolandyryjysy
  Haryt Model Görnüş. Dolandyryjy maglumat tablisasy
  1 WT4800 Genset dolandyryjysy Awto başlangyç moduly 6110-da RS485 com port bazasyny köpeltmek.  jmhlkg (1)
  2 WT5800 AMF genset dolandyryjysy Awto başlangyç moduly 6120-de RS485 com port bazasyny köpeltmek.  jmhlkg (2)
  3 WT7800 Awto başlangyç gözegçilik ediji AMF funksiýasy
  Genset uzakdan dolandyryş paneli
  Uzakdan gözegçilik ediji
  Generator uzakdan dolandyryjy
  Jübi telefonyna gözegçilik generatory
  Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron hereketlendirijisi
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli IP65
   jhgf
  2 WT8800 Awto başlangyç gözegçilik ediji AMF funksiýasy
  Genset uzakdan dolandyryş paneli
  Uzakdan gözegçilik ediji
  Generator uzakdan dolandyryjy
  Jübi telefonyna gözegçilik generatory
  Sinhronlaşdyryjy gözegçilik
  Generator döwüjiniň gözegçiligi 8 Giriş konfigurasiýasy 8 Çykyş konfigurasiýasy Naprýatageeniýe ölçegi Duýduryş bildirişi Köp dilli goldaw UL sanawda görkezilen PCT tassyklanan (Russiýa we GDA ýurtlary) kompýuter düzülip bilinýän elektron dwigateli
  LED görkezijileri häzirki ölçeg Wakanyň gündeligi Güýç ölçegi giňeltmek modullary Uzak aragatnaşygy Bejeriş duýduryşy meýilleşdiriji
  Elektron dwigateli goşmaça sinhronlaşdyrma we paralel operasiýany üpjün edýär adük paýlaşmak ukyby IP65
   hjgfi

   

  Smartgen seriýaly dolandyryjy
  Haryt Model Görnüş. Dolandyryjy maglumat tablisasy
  1 HGM1770 Açar / Awto başlangyç moduly El bilen / Awto başlangyç, LOP / HET / OS Öçürmek, Boş dolandyryş, Programmirlemek, Oňyn çykyş.  Hfgjhhfd
  2 HGM1780 Açar / Awto başlangyç moduly El bilen / Awto başlangyç, LOP / HET / OS Öçürmek, Boş dolandyryş, Programmirlemek, Oňyn çykyş.  kjhgoi (1) kjhgoi (2)
  3 HGM72 Awto başlangyç moduly El bilen / Awto başlangyç, LOP / HET / OS Öçürmek, Boş dolandyryş, Programmirlemek, Oňyn çykyş.  hfgdhgf (1) hfgdhgf (2)
  4 HGM410 Pleönekeý modul
  5 HGM420 Pleönekeý modul
  6 HGM170 Açar / Awto başlangyç moduly El bilen / Awto açar, LOP / HET / OS bilen ýapyň, negatiw çykyş.
  7 HGM170HC Açar / Awto başlangyç moduly El bilen / Awto açar bilen başlaň, LOP / HET / OS Öçüriň, sagat ölçegi, otrisatel çykyş.
  8 HGM180HC Açar / Awto başlangyç moduly El bilen / Awto açar bilen başlaň, LOP / HET / OS Öçüriň, sagat ölçegi, oňyn çykyş.
  9 HGM6110U Genset dolandyryjy HGM6110-da RS485 com port bazasyny köpeltmek.
  10 HGM6120U AMF genset dolandyryjysy HGM6110-da esasy gözegçilik we ATS gözegçiligini ýokarlandyrmak.
  11 HGM6120UC AMF genset dolandyryjysy HGM6120-de RS485 com port bazasyny köpeltmek.
  12 HGM6310D Genset dolandyryjy Öň panelde we Link porty arkaly programmirläp bolýan hereketlendiriji we elektrik parametri.Öňünden duýduryş / ýapmak, iş tertibi, RS232 / 485 standart ýaly.
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň