WINTPOWER-e hoş geldiňiz

WINTPOWER 45 UNITS 12KVA SUPER SILENT GENERATOR TASLAMASY HAKYNDA HABAR

Esasy Müşderimize
Salam we hoş habar, 2021-nji ýylyň iýul aýynyň ortalarynda 45 sany “Super Silent” görnüşli generator Kubota Gensets taslamamyzyň birini tamamladyk, sahypany gurmak üçin müşderimize iberildi, generatorymyzyň örtük görnüşiniň dizaýny aşakdaky ýaly:

1.Canopy Design: Ulanyjylar üçin adamlaşdyrylan paket dizaýny, adamkärçilik we desga bilen toplumlaýyn interfeýs.
2.Super sessiz material we bejergisi 59dBA @ 1M doly ýük, gen toplumlarynyň 5 tarapyna, şol sanda ýokarky tarapyna oturdylan, ses geçirmeýän ýüň, beýleki hytaý zawodlaryndan seýrek duş gelýändigine ynanýarys.
3. Polat materialyň galyňlygy 2MM-den 5MM, CNC tarapyndan kesilýär we eplenýär, polat material we galyňlygy: 2 mm gyzgyn polat we ýangyç çüýşesi üçin 4mm sowuk polat we esasy çarçuwa üçin 6mm.Gyzgyn polat bilen sowuk polat arasynda uly tapawut bar.Gyzgyn polat has köp basyşa we has gowy ses subutnamasyna çydap biler.Highokary hilli polatdan beýlekilerden has galyň we agyr bolan örtük, ýangyç guýujy we ş.m. ulanýarys.
4. Täze ygtybarly gapy tutawajy, täzelenen gulp, aşaky forklift we ýokarky lift
5. Awiasiýa geçiriji birleşdiriji we işleýän LED çyrasy
6. floüzýän zarýad beriji we batareýa wyklýuçateli bilen mugt hyzmat ediş batareýasy
8. Elektrik ýangyjynyň görkezijisi bolan 12 sagatlyk esasy ýangyç guýujy, ýokary derejeli şassi uelangyç guýujy, ýangyç guýulmagynyň öňüni alýan ýangyç çüýşesi üçin goşa kebşirleýäris.
9. Himiýa bejergisinden soň poroşok örtük örtükleri, Canopy tingiwopis: boýag poroşok örtükdir we himiýa bejergisi arkaly, daşarda ulanylsa 5 ýyl öçmez ýa-da çişirilmezden dowam edip biler.Gaznanyň çäklidigi sebäpli poroşok örtük enjamlarynyň ýetmezçiligi sebäpli hytaý zawodlarynyň köpüsi el bilen boýamak tehnikasyny ulanýarlar.

WINTPOWER-e adaty goldawyňyz üçin sag boluň, size iň gowy hyzmaty öwrenmegi, kämilleşdirmegi we hödürlemegi dowam etdireris.

jhiou (3)

jhiou (2)

jhiou (7)

jhiou (5)

jhiou (6)

jhiou (1)


Iş wagty: Awgust-30-2021