WINTPOWER-e hoş geldiňiz

Näme üçin dizel generator toplumy üçin tolgunma ýitýär?

1. Dizel generatory uzak wagtlap işlemeýär we saklanylanda tehniki hyzmat etmeýär.

2. Dizel generatorlary gaty şertlerde, çygly, tozanly we poslaýjy ýerlerde ýerleşdirilýär.Enjam operatorlary enjamyň içine tozan we suw buglarynyň girmezligi üçin enjamyň daş-töweregini arassalamakda gowy iş etmeli.

3.Maşan ​​ulanylanda ýüki kesmeýär.

4. Dizel kuwwatly jensetler birden aşa ýüklenende we ýapylanda aňsatlyk bilen tolgunmany ýitirýär.

Tolgundyryş ýitirmek meselesini çözmek üçin, ýokardaky nädogry amallardan gaça durmak üçin gündelik amallardan başlamaly.

generator2


Iş wagty: Iýul-09-2022