WINTPOWER-e hoş geldiňiz

WT kebşirleýji generator Dizel kebşirleýji göçme kebşirleýji

WT kebşirleýji generator Dizel kebşirleýji göçme kebşirleýji

Çalt maglumatlar:

Kebşirleýiş generatory
Motor bilen işleýän kebşirleýji
Göçme kebşirleýji
Dizel kebşirleýji
Benzin kebşirleýji


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

200A 300A 400A kebşirleýji generator / kebşirleýji generator

Düşündiriş
HONDA, B&S Kohler benzin hereketlendirijisi, hil durnuklylygy we ygtybarlylygy;

Üstünlikleri
* Uly ýangyç guýujy-30L (8 gallon)
* Orta ýygylykdaky hemişelik magnit tehnologiýasy we SCM dolandyryş ulgamy.Güýçli / ykjam / ýeňil agram / göçme.
* Easyeňil işlemek we goldamak üçin ösen çarçuwaly gurluş dizaýny.
* Kebşirleýiş işini dolandyryp we şol bir wagtyň özünde elektrik gurallaryny ulanyp bilersiňiz.
* Taýak kebşirlemek (Kislota we esasy elektrod), we TIG / MIG we ş.m.
* Dolandyryş modulynyň dizaýny üçin sanly tehnologiýa.

Tehniki parametr
Görnüşi WTW-200 WTW-300 WTW-400
Kebşirleýji Loadük naprýa .eniýesi (V) 0-85 0-85 0-90
Çykyş naprýa .eniýesi (V) 2-28 2-28 2-32
Çykyş häzirki aralygy (A) 2-200 0-200 0-300
Bahalandyrylan wezipe sikli (100%) 100 100 100
Ulanylýan elektrod diametri (Φmm) 1,2-den 5-e çenli 1,2-den 5-e çenli 2-den 6-a çenli
Kebşirleýiş görnüşi MMA MMA MMA
Kömekçi elektrik üpjünçiligi DC220V / 3KW DC220V / 3KW DC220V / 3KW
Motor Motor markasy HONDA GX390 / HONDA GX390 / HONDA GX630 /
Briggs Stratton 25T2 / Briggs Stratton 25T2 / Briggs Stratton 3584 /
KOHLER CH440 KOHLER CH440 KOHLER CH20
Uelangyç görnüşi Benzin Benzin Benzin
OHV OHV OHV OHV
Çalyşmak (CC) 420/429 420/429 627/624
Ot alma ulgamy aragatnaşyk däl aragatnaşyk däl aragatnaşyk däl
tranzistorlaşdyrylan ot tranzistorlaşdyrylan ot tranzistorlaşdyrylan ot
Uelangyç guýujy kuwwaty (L) 6.5 25 15
Uelangyç sarp etmek (g / hp.hr) 230 230 230
Başlangyç görnüşi El El Elektrik
Nebit duýduryş ulgamy Hawa Hawa Hawa
Bütin maşyn Sesi @ 7 m 79 76 75
Zolýasiýa synpy H H H
Gorag synpy IP21 IP21 IP21
L x W x H (mm) 655 x 670 x 655 720 x 680x 725 810 x 740 x 705
Arassa agramy (kg) 65 66 90

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň