WINTPOWER-e hoş geldiňiz

WT Yanmar seriýaly dizel generatory Japanaponiýa generatoryny düzdi

WT Yanmar seriýaly dizel generatory Japanaponiýa generatoryny düzdi

Çalt maglumatlar:

“Yanmar” dizel generatory, “Yanmar” öndürýän toplum, Yanmar Genset, 20kva Yanmar
generator, 20kwa Yanmar generator, 25kva Yanmar generator, 40kva Yanmar
generator, 50kwa Yanmar generator, 50kva Yanmar generator, Yanmar güýji
generator, Yanmar generator bölekleri, Açyk görnüşli Yanmar generator, Sessiz Yanmar
generator, Yanmar elektrik bekedi


Önümiň jikme-jigi

50HZ

60HZ

Haryt bellikleri

Yanmar, 100 ýyldan gowrak taryhy bolan ýapon dizel hereketlendirijisi.Kompaniýa köp sanly amaly üçin motor öndürýär: deňiz tigirleri, gurluşyk enjamlary, oba hojalyk enjamlary we generator toplumlary.Kompaniýa merkezi Demirgazyk etrap Çaýada,
Osaka, Japanaponiýa.
Japanaponiýanyň “YANMAR Co., Ltd.” pes hapalanma zyňyndylary, pes ses we yrgyldy pes ekologiýa taýdan arassa önümlerde dünýäde öňdebaryjy boldy.“Yanmar” -yň maksady, hereketlendirijiniň işleýşinden has arassa bolmagy. Bu maksat, “Yanmar” deňiz hereketlendirijisini hereketlendiriji meýdançasynda hakyky merjen eder.Belli hökmünde
dizel energiýa ulgamy markasy, “Yanmar” dizel hereketlendirijileri ABŞ-a we bütin dünýäde hyzmat edýär."Müşderileri kanagatlandyrmak" Yanmar 100 ýyl töweregi wagt bäri dowam edip gelýär.
Nanmar-nyň Nagahara we Omori şäherindäki FIE himiýa önümçilik zawodlary, millimetriň on müňden bir bölegi takyklygy bilen sanjym böleklerini öndürip biler.
Manmarda Japanaponiýanyň Biwa (Biwa köli) zawody tehnologiki ösüşiň merkezidir.Zawod, ekologiýa taýdan arassa önümleriň dizaýnyna başyndan bäri düşünje hökmünde garaýar.Maranmar uzak möhletli möhüm maksada ýetdi: Biwany global ulanmak üçin ekologiýa taýdan arassa hereketlendirijili zawodlaryň hataryna gurmak, şol ýerden Yananmaryň alyp barýan pelsepesini görüp bileris.Yanmar her ýyl ýyllyk girdejisiniň bir bölegini önümi öwrenmek we ösdürmek üçin dünýä gurşawyny goramak çärelerine işjeň gatnaşmak üçin bölüp berer.

rtytru (1)

rtytru (2)

rtytru (3)

Aýratynlyklary:
Pes ses we daşky gurşawy goramak
Täze “YEG” seriýaly önümleriň sesi gaty az.“Yanmar” -a mahsus bolan “CAE” tehnologiýasy önümleri standartlara laýyk gelýän we berkligi üçin amatly materiallar bilen üpjün edýär, şeýlelik bilen radiasiýa sesini azaldýar.Bu tehnologiýalar, şeýle hem, sesiň peselmegini üpjün edýär we ses izolýasiýasynyň ulanylmagyny optimallaşdyrýar we şäher we ýaşaýyş jaýlary üçin amatly edýär.
Ikinjiden, täze “YEG” önümler toplumy esasy ýangyç kamerasynda we burnuň töweregindäki ýörite kabul ediş turbasynda howa akymyny doly garyşdyrmaga mümkinçilik berýär, howa we ýangyç üçin has köp suwuklygy üpjün edýär we ýanmak wagtynda yzygiderli akym döredýär, ýanmagy has arassa we pes edýär. zyňyndylary.
Mundan başga-da, täze YEG seriýaly önümler asbestden, polibrominirlenen polibrominirlenen polibrominirlenen polibrominirlenen polibrominirlenen we kadmiýadan azatdyr we daşky gurşawa zyýan bermez.Ygtybarly materiallary ulanmak elmydama esasy, ykjam, güýçli we çydamly mowzugymyz boldy
Yanmar dünýä derejesindäki, kiçi, ýokary tizlikli we täsirli hereketlendirijiler öndürmekde uzak taryhy bar.Aziýadan Eastakyn Gündogara çenli iň oňat hilli bir fazaly 2/3/4 liniýa generatorlary bilen birleşdirilen önüm, köp iş şertlerine çydap, ep-esli güýç öndürmegi üpjün edýär
deň ölçegdäki beýleki önümlere garanyňda kuwwaty.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • WT-YM YANMAR HYZMATLARY 50HZ @ 1500RPM PF = 0.8 400 / 230V 3Pase 4Wire
  GENSET MODELI Bahalandyrylan güýç STANDBY POWER ENGINE STAMFORD ALTERNATOR LEROY SOMER ALTERNATOR WINT ALTERNATOR DIMENSION
  KW / KVA KW / KVA MODEL MODEL MODEL MODEL SÖENTGI görnüşi Açyk görnüş
  WT-YM6 4/5 5/6 3TNM68-GGE PI 044D TAL-A40-C WT164A 1700x850x1050 1250x750x1000
  WT-YM11 6 / 8.0 7 / 9.0 3TNV76-GGE PI 044D TAL-A40-C WT164A 1700x850x1050 1250x750x1000
  WT-YM12 9 / 11.0 10 / 12.0 3TNV82A-GGE PI 044F TAL-A40-C WT164B 1700x850x1050 1250x750x1000
  WT-YM14 10 / 13.0 13 / 14.0 3TNV88-GGE PI 044F TAL-A40-C WT164C 1700x850x1050 1300x750x1000
  WT-YM19 14/17 15/19 4TNV88-GGE PI 044H TAL-A40-E WT184E 1850x850x1050 1400x800x1000
  WT-YM22 16/20 18/22 4TNV84T-GGE PI 144D TAL-A40-F WT184E 2000x890x1050 1500x800x1000
  WT-YM32 24/30 26/32 4TNV98-GGE PI 144G TAL-A42-C WT184G 2000x890x1050 1500x800x1000
  WT-YM44 32/40 35/44 4TNV98T-GGE PI 144J TAL-A42-F WT184J 2150x930x1150 1650x800x1080
  WT-YM55 40/50 44/55 4TNV106-GGE UCI 224D TAL-A42-G WT224D 2300x930x1230 1850x850x1130
  WT-YM62 45/56 50/62 4TNV106T-GGE UCI 224E TAL-A42-H WT224E 2400x930x1230 1950x850x1130
  WT-YM YANMAR HYZMATLARY 60HZ @ 1800RPM PF = 0.8 440 / 220V 3Pase 4Wire
  GENSET MODELI Bahalandyrylan güýç STANDBY POWER ENGINE STAMFORD ALTERNATOR LEROY SOMER ALTERNATOR WINT ALTERNATOR DIMENSION
  KW / KVA KW / KVA MODEL MODEL MODEL MODEL SÖENTGI görnüşi Açyk görnüş
  WT-YM9 6 / 8.0 7 / 9.0 3TNM68-GGE PI 044D TAL-A40-C WT164A 1700x850x1050 1250x750x1000
  WT-YM11 8 / 10.0 9 / 11.0 3TNV76-GGE PI 044E TAL-A40-C WT164A 1700x850x1050 1250x750x1000
  WT-YM14 10 / 13.0 11 / 14.0 3TNV82A-GGE PI 044F TAL-A40-C WT164B 1700x850x1050 1250x750x1000
  WT-YM17 12 / 15.0 13/17 3TNV88-GGE PI 044F TAL-A40-D WT164C 1700x850x1050 1400x750x1000
  WT-YM23 17/21 19/23 4TNV88-GGE PI 144D TAL-A40-F WT164D 1850x850x1050 1400x800x1000
  WT-YM29 21/26 23/29 4TNV84T-GGE PI 144E TAL-A40-G WT184E 2000x890x1050 1500x800x1000
  WT-YM50 30/38 33/41 4TNV98-GGE PI 144H TAL-A42-E WT184G 2150x930x1150 1650x800x1080
  WT-YM55 40/50 44/55 4TNV98T-GGE PI144K TAL-A42-G WT224C 2150x930x1150 1650x800x1080
  WT-YM62 45/56 50/62 4TNV106-GGE UCI224D TAL-A42-H WT224D 2300x930x1230 1850x850x1130
  WT-YM69 50/63 55/69 4TNV106T-GGE UCI 224D TAL-A42-H WT224E 2400x930x1230 1950x850x1130
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň